Проекти

Екипът на организацията има богат опит в разработването, управлението и изпълнението на проекти.

Курсове

Как да спечелим финансиране по оперативните програми 2014 - 2020?

Инициативи

Сдружение Карпе Дием създава и подкрепя инициативи, които спомагат за развитието на силно гражданско общество.

Полезни връзки

Вижте отворените програми за кандидатстване 2014 - 2020.

Предстоящо!

  • Проект интеграция в общността

    СНЦ Карпе Дием е партньор по Проект BG05M90P001-2.018-0026 „Интеграция в общността“ процедура BG05M90P001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование […]

    Continue Reading →

Учредители

на сдружение Карпе Дием.

Председател на Управителния съвет на сдружение Карпе Дием.

Ради Куртев

Член на Управителния съвет на сдружение Карпе Дием.

Петя Панайотова

Член на Управителния съвет на сдружение Карпе Дием.

Михаела Георгиева