Екип

0 Flares 0 Flares ×

Д-р Ради Куртев – Председател на УС. Притежава квалификация по  бизнес и публична администрация. Той има опит в разработването и управлението на проекти по национални и международни програми: Програма „Учене през целия живот“, Програма  Еразъм +, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, Програма „Младежта в действие“, Програма „Европа“ , Програма „Култура“и други. Участвал е в международни проекти с обучителен и културен характер.

Петя Панайотова. Завършва Масови комуникации в НБУ 2004 година, със специалност “Продуцентство в СМК”. Изпълнителен продуцент е на документални филми и предавания в Нова телевизия и БТВ. Организатор е на множество концерти на български и чуждестранни изпълнители. Инициатор и организатор  на събития и изложения. Реализирала е информационни кампании за редица инициативи.

Михаела Георгиева е завършила Икономика и Бизнес администрация в Нов Български университет. Работи в сферата на енергетиката от 2007 година. През последните 3 години взима участие в проекти по Европейски програми – програма  „Младежта в действие“, програма „Европа“ и др. От 2014 г. работи като „Експерт търговия“ в „ЕСО” ЕАД и е член в управителния съвет на сдружение “Carpe Diem“.

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×