Проекти

0 Flares 0 Flares ×

 

Проект „Живи картини“

 

flayer

Стартира проект „Живи картини“, насочен към разкриване на иновативния потенциал на столицата в културно, икономическо и социално отношение, чрез пресъздаване на реализирани добри практики за подобряване на средата на живот в рамките на иновативна видео изложба.

Специфични цели на проектното предложение са:
– насърчаване на активното включване на млади хора в процесите свързани с градското развитие чрез организиране на еднодневен семинар;

– популяризиране на иновативни методи за визуализация на реализирани добри практики за облагородяване на градската среда, чрез използване на QR кодове;

– създаване на положителни нагласи за визията на града, чрез организиране на изложба „Живи картини“;

– осигуряване на широка достъпност до създадените творчески продукти чрез изграждането на интернет базирана платформа за тяхната визуализация;

– предоставяне на възможности за изява на млади хора с творчески интереси в сферата на визуалните изкуства.

В рамките на проекта ще бъде организиран информационен семинар на 27 юни 2016 г. от 11:00 в 144 СОУ „Народни будители“, град София. По време насеминараще се обсъдят основни теми и успешни дейности, свързани с облагородяване на града. Активно участие ще вземат млади творци в сферата на изобразителното изкуство и фотографията, които ще допринесат за създаването на съвременни инструменти за визуализация на столицата.

Предвижда се още изграждане на онлайн платформа за авторски видеа създадени от доброволци за популяризиране на добри практики за развитие на София и провеждане на изложба „Живи картини“.

Проект „Живи картини“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2016 г. от Сдружение „Карпе дием“.

Untitled-1

  

11896520_10207760830362432_3386017434319231485_o

През 20 15 година сдружението реализира проект за организиране на първата QR изложба в София. Гражданите и посетителите на столицата  иматха възможност да представят авторски видеа и снимки на различните положителни аспекти от визията на града. Гостите на събитието разгледаха творбите, сканирайки QR кодове с мобилните си устройства.  Творческите продукти бяха изложени   през месец август в столицата.

Целта беше  чрез използването на съвременните информационни и комуникационни технологии да бъдат привлечени младите хора и да се стимулира ангажираността им в културните процеси.  Проектът предостави възможност за изява на млади творци и насърчи създаването на съвременни инструменти за визуализация на столицата.

Инициативат беше част от  беше от проекта „Цветовете на София”, в рамките на който беше организиран културен семинар  и изграждане на Интернет платформа, с авторски фотографии и видео матерлиали, пресъздаващи съвременнатта културна специфика на град София.

Проект „Цветовете на София“ се изпълни с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа, 2015г., съвместно с Фонда за иновации в културата.АКТИВНА СОФИЯ

10506877_1446508352265906_4554251707326163590_o

Основната цел на проекта е създаване на Интернет платформа за граждански инициативи, която да съдейства за насърчаване на сътрудничеството между местната власт и гражданското общество, с оглед осигуряване на устойчиво развитие на столицата и подобряване на нейното управление. Проектът цели насърчаване на развитието на гражданското общество и създаване на условия за активното му включване в процесите на вземане на решения.
Осъществяването на проектните дейности ще съдейства за създаване на партньорска мрежа от организации на гражданското общество на територията на град София, които ще имат възможност да обменят опит и знания, да инициират събития и кампании, предложения за усъвършенстване на управлението на столицата и подобряване на условията за живот. Проектът ще съдейства за повишаване на работния капацитет на гражданските организации и степента на въздействие в процесите на вземане на решения в управлението като по този начин насърчи сближаването на гражданското общество и местната власт, допринасяйки за реализиране на принципите на добро управление в публичния сектор.
Проектът цели насърчаване на развитието на гражданското общество и създаване на условия за активното му включване в процесите на вземане на решения чрез:

Провеждане на кръгла маса „Платформа за граждански инициативи“ на която да бъдат обсъдени основните проблеми на гражданското общество и възможностите за тяхното решаване чрез сътрудничество.

Създаване на онлайн платформа за граждански инициативиwww.ngocloud.eu
Платформата предоставя възможност за обмен на информация и иницииране на събития от организации на гражданското общество.

Разработване на информационен справочник „За гражданското общество“
Справочникът съдържа информация за видовете и ролята на гражданските организации в съвременното общество, възможностите за включването им в процесите на вземане на решения и управлението, добри практики за сътрудничество между местната власт и гражданското общество
Проектът е насочен към насърчаване на развитието на гражданското общество и създаване на условия за активното му включване в процесите на вземане на решения. Проектът е съфинансиран от програма „Европа“ на Столична община.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа, 2014 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г. 

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×