• Проект „Динамична Европа“

    0 Flares 0 Flares ×

    Сдружение Карпе Дием стартира изпълнението на проект Динамична Европа.

    Проектът предвижда организиране на информационна кампания, еднодневен информационен семинар по въпросите, свързани с председателството на България на Съвета на Европейския съюз и домакинството на град София, изграждане на мобилна динамична инсталация и разработване на информационен сборник. Проектът е насочен към младежи – студенти в областта на Публичната администрация и сходни специалности и заинтересовани лица в сферата на публичното управление: представители на граждански организации, местната власт, академичните среди. Осъществяването на проектните дейности съдейства за изграждане на връзки и сътрудничество между местната власт, представители на гражданското общество, младежи и представители на академичните среди и повишава информираността относно ролята на България в Съветана ЕС. Дейностите в рамките на проекта включват обсъждания, обмен на добри практики в областта на публичното управление, които впоследствие да бъдат визуализирани в мобилна информационна инсталация за Европредседателството, създадена от млади доброволци. Проект Динамична Европа се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 от сдружение Карпе Дием.

    loga

    0 Flares Facebook 0 0 Flares ×
Comments are closed.