• „Акаунт корпорейшън“ ЕООД реализира проект, финансиран от ЕС чрез ЕСФ

    0 Flares 0 Flares ×

    „Акаунт корпорейшън“ ЕООД реализира проект, финансиран от ЕС чрез ЕСФ, който е  насочено към предоставяне на възможност за добиване на компетентности, знания и опит за реализация в сферата на счетоводните и одиторски дейности. Осигурена е субсидирана заетост на 6 лица от целевата група на безработните и неактивни лица, като същевременно са им осигурени професионални курсове и курсове за придобиване на компетентност.

    Основните цели са: 1. Създаване на условия за социално включване и активно участие в работната сила; 2. Добиване на нови компетенции, знания и опит; 3. Развитие на набор от „меки умения“, които са съобразени с индивидуалните качества на таргетираните лица и са ключови за реализацията на пазара на труда.

    0 Flares Facebook 0 0 Flares ×
Comments are closed.